CURRICULUM VITAE

Profesinė veikla

2011Nepriklausomas ekspertas, lektorius.
2009-2011 LR Energetikos viceministras.
2007-2009 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorius.
2003-2007 LR Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje įgaliotasis ministras, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas.
1999-2003 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius.
1995-1999 LR Nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėjas.
1997-1999 LR konsulas Šveicarijos Konfederacijoje.
1993-1995 LR Užsienio reikalų ministerijos Prekybos skyriaus vedėjas.
1992-1993 LR Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Prekybos skyriaus vyr. specialistas.

Išsilavinimas

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas.
Specializuoti mokymai: „Politinė demokratija“, Umea Universitetas (Švedija); „Užsienio prekybos politika“, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija); „Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių“, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtonas D.C., JAV); „Korporatyvinis valdymas“, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas (Vilnius).

Kalbos

Lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, prancūzų.


PROFESINĖ VEIKLA PAGAL SRITIS

Energetika

Įmonės
- VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, valdybos pirmininkas (2009-2011);
- AB „Klaipėdos nafta“, valdybos pirmininkas (2010-2011), Stebėtojų tarybos narys (nuo 2013);
- AB „Litgrid“, valdybos pirmininkas (2010-2011);
- AB „Lietuvos dujos“, valdybos narys (2010-2011);
- AB „LEO LT“, stebėtojų tarybos narys, pirmininkas, likvidatorius(2009-2011).

Projektai
- Nauja atominė elektrinė „Visagino atominė elektrinė“;
- Elektros jungtys NordBalt (Lietuva-Švedija) ir LitPolLink (Lietuva-Lenkija);
- Lietuvos suskystintųjų gamtinių dujų terminalas;
- Lietuvos požeminė gamtinių dujų saugykla.

Narystė
ES Baltijos energetikos jungčių plano Aukšto lygio darbo grupė, Lietuvos atstovas (2008-2011).

Europos Sąjunga

1993-1995 derybos dėl Lietuvos-Europos Bendrijų Laisvosios prekybos ir Asocijuotos narystės sutarčių.
1999-2001 derybos dėl Lietuvos narystės ES, derybinio skyriaus Nr. 26 „Išoriniai santykiai“ vadovas.
2003-2007 Įgaliotasis ministras, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas, Lietuvos atstovas nuolatinių atstovų pavaduotojų komitete COREPER I (konkurencingumas, transportas, telekomunikacijos, energetika, socialinės apsaugos ir darbo reikalai, jaunimo reikalai, aplinkosauga, švietimas ir mokslas, sveikatos apsauga, žuvininkystė, veterinarija ir fitosanitarija, vartotojų teisų gynimas, intelektinės nuosavybės apsauga).
2009-2011 Lietuvos Vyriausybės ES Komisijos (VESK) narys.

Tarptautinės derybos

1992-2003 derybos dėl Lietuvos laisvosios prekybos sutarčių su Šiaurės, Baltijos, Centrinės Europos, Balkanų šalimis, Bulgarija, Rumunija ir Turkija, prekybos ginčų nagrinėjimas. Derybos dėl Tarpvalstybinių ekonominio-prekybinio bendradarbiavimo sutarčių.
1993-1999 derybos dėl Lietuvos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO).
1999-2003 Lietuvos-Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Kinijos dvišalių komisijų narys.

Paskaitos

- Europos Sąjunga (institucinė sandara, sprendimų priėmimas, ES derybos, ES reikalų koordinavimas Lietuvoje, nacionalinės pozicijos parengimas, pasirengimas pirmininkavimui);
- Tarptautinės derybos;
- Tarpkultūrinė komunikacija;
- Sėkmės komunikacija;
- Diplomatijos organizavimas;
- Energetinio saugumo politika Rytų ir Centrinėje Europoje.