Veikla

Lektorius
Steigėjas, Direktorius
Moderatorius
Valdybos Pirmininkas
Administracinės Tarybos pakaitinis narys
ESPOO Konvencijos Vykdomojo Komiteto Narys
Projektų partneriai