PUBLIKACIJOS

Romas Švedas „2009-2013: energetikos politikos proveržio metai“, „Lietuva Europos Sąjungoje. Metraštis. 2009-2013“, Europos integracijos studijų centras, Vilnius 2014.
Jakub M.Gadzimirski, Ramūnas Vilpišauskas, Romas Švedas “Energy Security in the Baltic Sea Region: regional coordination and management of interdependencies”, VUL, Vilnius 2015.
Romas Švedas, Ramūnas Vilpišauskas “Kodėl Visagino atominės elektrinės projektas patyrė politinę nesėkmę?”, Vitalis Nakrošis, Egidijus Barcevičius, Ramūnas Vilpišauskas “Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A.Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu”, VUL, Vilnius 2015.
Romas Švedas „ES energetinės salos požymiai, grėsmės ir šios problemos sprendimo būdai: Lietuvos atvejo analizė“, Lietuvos strateginė apžvalga 2016-2017, 15 tomas, Vilnius, 2017.
Romas Švedas „Lietuvos nacionalinis interesas ir jo formulavimas“, Straipsnių rinktinė „Lietuvos narystė Europos Sąjungoje: tarp istorijos, dabarties problemų ir ateities perspektyvų“, VšĮ naujasis Židinys-Aidai, 2018.
Romas Švedas „Belarus NPP: where is the problem?“, The Need for European Solidarity and Solutions, EP Renew Europe Group, 2020.