Veikla

VALDYBŲ NARYS
KONSULTACIJOS
MOKYMAI

Partnerystės docentas
Steigėjas, Direktorius
Moderatorius
Valdysenos skyriaus vadovas
VALDYBOS NARYS
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS
Valdybos narys
Projektų partneriai